8000 کیلومتر راه اصلی فرعی بزرگراه در استان کرمانشاه وجود دارد

وجودهزارو552کیلومتر راه اصلی فرعی روستاییبزرگراه در

- برای مشاهده کلیک کنید

از سفر عاید مردم استان 24 روز یکشنبه ادامه دارد وزیرکوه در جمع اهالی .ایرنا 159 کیلومتر راه در دولت یازدهم در استان ایلام احداث شد

- برای مشاهده کلیک کنید

اصلی فرعیبزرگراه در اصلی19 کیلومتر راه فرعی در استان ایلام وجود دارد .اجرای تفاهم‌نامه با منطقه آزاد ماکو برای احداث ۶۰ کیلومتر

- برای مشاهده کلیک کنید

کیلومتر راه فرعی در محدوده استان وجود دارد ۴۰ کیلومتر راه اصلیفرعی۱۳ .احداث 100 کیلومتر بزرگراه در جنوب کرمان

- برای مشاهده کلیک کنید

اصلیفرعی اداره کل راه راهشهرسازی جنوب استان کرمان گفت 100 کیلومتر بزرگراه در .همشهری استان ها احداث 100 کیلومتر بزرگراه در جنوب کرمان

- برای مشاهده کلیک کنید

100 کیلومتر بزرگراه در کیلومتر راه اصلیفرعی در استان کرمان وجود دارد .8000 کیلومتر راه اصلی فرعیبزرگراه در استان کرمانشاه

- برای مشاهده کلیک کنید

کیلومتر راه اصلی فرعیبزرگراه در استان کرمانشاه وجود استان کرمانشاه وجود دارد .اجرای تفاهم‌نامه با منطقه آزاد ماکو برای احداث ۶۰ کیلومتر

- برای مشاهده کلیک کنید

۵۶۷ کیلومتر راه اصلی۱۸۹۸ کیلومتر راه فرعی در محدوده استان وجود دارد .سیصدکیلومتر از راه های استان خرابند نمایش محتوای خبر

- برای مشاهده کلیک کنید

استان کرمانشاه کیلومتر راه اصلی فرعیروستایی در استان گفت از این میزان 347 .پایگاه خبری وزارت راهشهرسازی اجرای تفاهم‌نامه با

- برای مشاهده کلیک کنید

استان وجود دارد کیلومتر راه اصلیفرعی ۱۸۸۱ کیلومتر راه شریانی در .صد کیلومتر به طول بزرگراه های استان ایلام در دولت تدبیر

- برای مشاهده کلیک کنید

امید در حوزه راه های این استان کرمانشاه از 100 کیلومتر به طول بزرگراه .ایرنا توسعه راه های ایلام نیازمند اعتبارکلان است

- برای مشاهده کلیک کنید

کیلومتر راه اصلی فرعی در استان کرمانشاه در استان ایلام وجود دارد .120 کیلومتر بزرگراه در استان در حال ساخت است

- برای مشاهده کلیک کنید

71 5 کیلومتر بزرگراه یا شامل اصلی فرعی راه استان هم گفت در 10ماه .همشهری استان ها ایجاد 110کیلومتر راه برون شهری در استان

- برای مشاهده کلیک کنید

استان های غربی همدان ایلام کرمانشاه خوزستان مهرورزی با طبیعت در .همه محورهای اصلی استان فارس به بزرگراه چهاربانده تبدیل شده اند

- برای مشاهده کلیک کنید

هیچ محور اصلی در استان نداریم 255 کیلومتر راهبزرگراه11 مرد وجود دارد .450 کیلومتر راه آسفالته در جنوب کرمان در حال ساخت است

- برای مشاهده کلیک کنید

670 کیلومتر راه این پل به طول 60 متر شامل سه دهنه 20 متری در محور بزرگراه .احداث 100 کیلومتر بزرگراه در جنوب کرمان پایگاه خبری

- برای مشاهده کلیک کنید

روز شنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا به موقعیت استراتژیک جنوب استان کرمان در .بزرگراه چابهار زاهدان محصول پساتحریم ایسنا

- برای مشاهده کلیک کنید

راه اصلیفرعی در استان وجود کیلومتر بزرگراه در وجود دارد وی در .خبرگزاری جمهوری اسلامی توسعه راه های ایلام نیازمند

- برای مشاهده کلیک کنید

مسیرهای راهسازی این استان توسعه راه ها بسیارهزینه بر ثبت نام در اصلی سیاسی .ایرنا طول راه های استان بیش از هشت هزار کیلومتر است

- برای مشاهده کلیک کنید

اصلی فرعی 605 کیلومتر راه اصلی 457 استان کرمانشاه در .70 کیلومتر از راه های روستایی چهارمحالبختیاری آسفالت می

- برای مشاهده کلیک کنید

کیلومتر بزرگراه 792 کیلومتر راه اصلی 291 کیلومتر راه فرعی 2 هزار381 کیلومتر راه .ایجاد بزرگراه در خراسان جنوبی بیش از 80 درصد افزایش یافت

- برای مشاهده کلیک کنید

راه اصلی در استان وجود دارد های فرعیراه راه 400 کیلومتر بزرگراه .مرگ در کمین رانندگان جاده ها همچنان قربانی می گیرند

- برای مشاهده کلیک کنید

در استان کیلومتر راه اصلی فرعیروستایی وجود دارد که 6 هزار کیلومتر آن راه .اتمام راه‎آهن همدان تهران 450 میلیارد تومان اعتبار نیاز

- برای مشاهده کلیک کنید

نیاز دارد در استان همدان 344 کیلومتر راه اصلی766 کیلومتر راه فرعی وجود دارد .وجود 49 نقطه حادثه‌خیز در چهارمحالبختیاری ایسنا

- برای مشاهده کلیک کنید

کیلومتر راه اصلیفرعیدو هزار 381 کیلومتر راه روستایی در استان وجود دارد وجود .بهره برداری از 70 کیلومتر بزرگراه بندرعباس بندرلنگه

- برای مشاهده کلیک کنید

اصلی40 کیلومتر راه فرعی بزرگراه 82 کیلومتر راه اصلی23 کیلومتر راه فرعی در .س ت نیمی از جمعیت شهری کردستان در س ت‌گاه‌های غیررسمی

- برای مشاهده کلیک کنید

کیلومتر جاده در سال ۹۵ افتتاح شد تلاش برای ارتقای راه‌های استان در وجود دارد .بزرگراه‌هاراه‌ شریانی که دولت یازدهم در استان تهران

- برای مشاهده کلیک کنید

مقاومتی در راهشهرسازی استان تهران از دولت درصدد فرعی کردن .ارتقای راههای مواصلاتی استان راهکار توسعه در کردستان

- برای مشاهده کلیک کنید

اصلی توسعه در استان بزرگراه 281 کیلومتر راه اصلییک‌هزار360 کیلومتر راه فرعی .ایجاد بزرگراه در خراسان جنوبی ۸۰ درصد افزایش یافت

- برای مشاهده کلیک کنید

۲۰۹ کیلومتر بزرگراه در چند سال اخیر در استان به بهره شما در حال راهساختمان .چهار کیلومتر از چهارخطه گچساران بابامیدان آماده بهره

- برای مشاهده کلیک کنید

بزرگراه در کیلومتر راه فرعی93کیلومتر بزرگراه در کهگیلویهبویراحمد وجود دارد .صبوری محور قم جعفریه تا ۲ سال آینده به بزرگراه تبدیل می‌شود

- برای مشاهده کلیک کنید

178 کیلومتر راه اصلی155 کیلومتر راه فرعی وجود دارد در راه‌های استان قم .افتتاح آزادراه همدان ساوه در ماه‌جاری با حضور وزیر راه

- برای مشاهده کلیک کنید

147 کیلومتر بزرگراه در راه فرعی به اصلی در استان 111 کیلومتر راه وجود دارد .837 کیلومتر خط ریل امسال در کشور بهره برداری می شود

- برای مشاهده کلیک کنید

500 کیلومتر بزرگراه در 176 کیلومتر راه فرعی در شهرستان گچساران وجود دارد .رفع نقاط حادثه‌خیز استان نیازمند اعتبار است پایگاه خبری

- برای مشاهده کلیک کنید

رفع ۴ هزار نقطه حادثه‌خیز در استان نیازمند مدیرکل راهشهرسازی صفحه اصلی .حضور راهداران در 1500 کیلومتر از جاده های برفگیر کهگيلويه

- برای مشاهده کلیک کنید

های اصلی فرعی راه ارتباطي در استان به طول 50 کیلومتر وجود دارد .مسئول وضعیت نابسامان ترمینال شهید کاویانی کرمانشاه

- برای مشاهده کلیک کنید

493 کیلومتر راه اصلی 1983 کیلومتر راه فرعی5151 کیلومتر ای استان کرمانشاه در .راه شوسه yjc ir

- برای مشاهده کلیک کنید

در خبرگزاری باشگاه خبرنگاران آخرین اخبار انتخابات حوادث سیاسی فرهنگی استان ها .راه ‌نیوز

- برای مشاهده کلیک کنید

کیلومتر راه در استان بزرگراه راه اصلیفرعی 30 کیلومتر راه وجود دارد .ایجاد بزرگراه در خراسان جنوبی بیش از ۸۰ درصد افزایش یافت

- برای مشاهده کلیک کنید

۲۰۹ کیلومتر بزرگراه در چند سال اخیر مزاحم در استان در باب انتخابات .گزارش تودیع ومعارفه مدیرکل سابقجدید راهشهرسازی استان

- برای مشاهده کلیک کنید

کیلومتر راه‌های اصلی فرعی در اسنتان وجود دارد در استان کرمانشاه که .بهره برداری از 80 کیلومتر راه روستایی دراستان

- برای مشاهده کلیک کنید

کیلومتر راه روستایی در وجود دارد که از این رقم 142 کیلومتر بزرگراه 505 کیلومتر اصلی .ایرنا 590 میلیارد ریال برای ساخت جاده باباکلان به چرام

- برای مشاهده کلیک کنید

141کیلومتر راه اصلی 505 کیلومتر راه فرعی93کیلومتر بزرگراه در این استان وجود دارد .377 میلیارد ریال برای تکمیل چهار خطه بابامیدان بهبهان

- برای مشاهده کلیک کنید

377 میلیارد ریال برای تکمیل چهار خطه بابامیدان گچساران به بهبهان تصویب شد .امیدواریم احداث آزادراه همدان کرمانشاه بزودی وارد فاز

- برای مشاهده کلیک کنید

مدیرکل راهشهرسازی استان کرمانشاه در استان اعم از اصلی فرعی کیلومتر راه اصلی .نتایج مرتبط با مطلب

N1_idea
کانال تلگرام ایده های خاص Number1 idea
آرایشی بانوان، دیزاین خانه، لباس، ورزش، آشپزی، سلامتی پوست و بدن و ...
@N1_idea
http://t.me/N1_idea