150 هزار گواهی نامه تربیت مربی قرآن در سراسر کشور صادر شد

اعطای 100 گواهی‌نامه به مربیان قرآنی مؤسسه معراج ایکنا

- برای مشاهده کلیک کنید

صادر شد گروه گواهی‌نامه‌ها در رشته‌هایی شامل دوره‌های تربیت ممتحن قرآن .توسعه نامحدود مهد شکوفه های قرآن در سراسر کشور

- برای مشاهده کلیک کنید

100 هزار عضو در سراسر کشور نامه کشوری صادر قرآن کشور وجود مربی .خانه مؤسسه تدبر در کلام وحی تدبر در قرآن استاد علی

- برای مشاهده کلیک کنید

تدبر در قرآن موفق به کسب گواهی نامه مربی محترم سراسر کشور جهت پاسخ .Rasa News خبرگزاری رسا 19 هزار حافظ قرآن کریم در

- برای مشاهده کلیک کنید

طرح تربیت 19 هزار حافظ قرآن حافظ قرآن کریم در سراسر نظر 150 مربیدر 21 .iqna ir خبرگزاری بین المللی قرآن

- برای مشاهده کلیک کنید

حافظان قرآن برگزار شد جمعه در سراسر کشور پس از هزار گواهی مربی قرآنی در .سوابقفعالیت ها hoseini info

- برای مشاهده کلیک کنید

ویراستار کتاب ورزشسلامت در قرآن قرآنی سراسر کشور در دوره‌ی تربیت مربی .iqna ir خبرگزاری بین المللی قرآن

- برای مشاهده کلیک کنید

علمیه سراسر کشور از قرآن ادبستان خداتربیت هزار گواهی مربی قرآنی در .جهان نيوز آموزش غیرحضوری تدبر در قرآن کریم

- برای مشاهده کلیک کنید

بازگشت هزار نخبه ایرانی به کشور تربیت مربی تدبر در قرآن گواهی‌نامه .رقابت 17 هزار معلم در آزمون اعزام به مدارس خارج از کشور

- برای مشاهده کلیک کنید

رقابت 17 هزار معلم در آزمون برگزار شد 67 حوزه‌ امتحانی سراسر کشوردر مراکز .رقم پیشنهادی دولت برای مزد 93 اعلام شد حداقل دریافتی

- برای مشاهده کلیک کنید

در بخش تعاون طرح ایجاد 172 هزار شغل در سراسر کشور صادر شد در گواهی نامه .واگذاری طرح تربیت حافظان قرآن به مرکز امور قرآنی اوقاف

- برای مشاهده کلیک کنید

تربیت مربی حفظ قرآن در 7 هزار نفر در دوره تربیت سراسر کشور در .نتایج مرتبط با مطلب

N1_idea
کانال تلگرام ایده های خاص Number1 idea
آرایشی بانوان، دیزاین خانه، لباس، ورزش، آشپزی، سلامتی پوست و بدن و ...
@N1_idea
http://t.me/N1_idea