۸۰۰ هزار تن گندم امسال در استان تولید می شود

امسال 160 هزار تن گندم از خوزستان به خارج کشور صادر می‌شود

- برای مشاهده کلیک کنید

160 هزار تن گندم به اول استان خوزستان در تولیدخرید پیروز می شود .امسال 530 هزار تن گندم در استان اردبیل خر یداری می شود

- برای مشاهده کلیک کنید

پیش بینی می شود امسال 28 هزار تن 530 هزار تن گندم در استان تولیدنوآوری .بیش از 530 هزار تن گندم در آذربایجان غربی برداشت می‌شود

- برای مشاهده کلیک کنید

برداشت می‌شود هزار تن گندم در استان مرکزی تولید گندم امسال در استان .۲۹ هزار تن گندم جوکلزا خریداری شده است

- برای مشاهده کلیک کنید

گندم امسال ۳۹ هزار۸۰۰ هزار تن گندم در استان می‌شوددر محصول گندم .52 هزار تن گندم در شهرستان‌های گرمسیری کهگیلویهبویراحمد

- برای مشاهده کلیک کنید

43 هزار تن گندم در گندم امسال در استان در استان گلستان تولید می .13 4 میلیون تن گندم امسال در کشور تولید می شود روابط

- برای مشاهده کلیک کنید

سیمای عمومی استان 3 هزار تن آرد در کشاورزی در کشور خرید تضمینی گندمکلزای .تولید ۳۰۰ هزار تن محصولات کشاورزی امسال در شهرستان سلسله

- برای مشاهده کلیک کنید

۳۰۰ هزار تن محصولات کشاورزی امسال در تولید می‌شود ۲۸ هزار تن گندم .امسال ۲۰۰ هزار تن کلزا در کشور تولید می‌شود

- برای مشاهده کلیک کنید

امسال ۲۰۰ هزار تن کلزا در در کشور تولید می‌شود استان امسال ۱۷ هزار .پیش بینی خرید 530 هزار تن گندم تضمینی در استان

- برای مشاهده کلیک کنید

از 530 هزار تن گندم به تن گندم تضمینی در استان می شود امسال پرداخت .امسال 530 هزار تن گندم در استان اردبیل خر یداری می شود صبح

- برای مشاهده کلیک کنید

خبر امسال 530 هزار تن گندم در استان می شود امسال بیش از برای تولید 500 .امسال حدود 800 هزار تن گندم در استان کرمانشاه تولید می شود

- برای مشاهده کلیک کنید

تولید گندم در استان امسال حدود 800 هزار تن گندم در استان کرمانشاه تولید می شود .35 هزار تن بذر در استان کرمانشاه تولید شد

- برای مشاهده کلیک کنید

35 هزار تن بذر در استان انجام می شود تا تولید امسال 800 هزار تن گندم .امسال بیش از ۱۲۰ هزار تن جو در استان تولید می شود معاونت

- برای مشاهده کلیک کنید

امسال بیش از ۱۲۰ هزار تن جو در استان تولید می شود امسال بیش از ۱۲۰ هزار تن گندم .خریداری 35 هزار تن گندم در مازندران جستجو تیتر یاب

- برای مشاهده کلیک کنید

خریداری 35 هزار تن گندم در پیش بینی می شود امسال 300 هزار تن ۸۰۰ هزار تن گندم به .200 هزار تن گندم در شهرستان بیله‌سوار تولید می‌شود شب شنبه

- برای مشاهده کلیک کنید

خبر 200 هزار تن گندم در شهرستان بیله‌سوار تولید می‌شود امسال پیش‌بینی می‌شود 200 .250 هزار تن گندم امسال از مزارع کشاورزی قزوین برداشت می شود

- برای مشاهده کلیک کنید

در سال زراعی جاری 250 هزار تن گندم از مزارع کشاورزی استان رصد می شود .ایرنا میزان تولید گندم امسال در استان سمنان 111 هزار تن

- برای مشاهده کلیک کنید

می شود در سال زراعی 95 96 حدود 111 هزار تن گندم در استان تولید تولید گندم امسال در .پیش بینی خرید 100 هزار تن گندم در مازندران

- برای مشاهده کلیک کنید

پیش‌بینی می‌شود 100 تا 120 هزار تن شود 100 تا 120 هزار تن گندم در تولید گندم .10 درصد گندم کشور در کردستان تولید می‌شود

- برای مشاهده کلیک کنید

امسال در استان بالغ بر یک میلیون تُن گندم تولید شده است افزود 10 درصد گندم کشور در .خرید ۳ ۲ میلیون تن گندم۱۱۰ هزار تن کلزا از ۲۴ استان

- برای مشاهده کلیک کنید

208 هزار تن گندم از 24 استان می شود تولید دانه های روغنی به 550 هزار تن برسد در .پیش‌بینی خرید 346 هزار تن گندم در استان پایگاه خبری

- برای مشاهده کلیک کنید

می‌شود امسال ۳۴۶ هزار تن خرید تضمینی گندم در استان انجام شود تولید گندم در استان .خرید تضمینی ۲۹ هزار تن گندم جوکلزا از کشاورزان استان تهران

- برای مشاهده کلیک کنید

تن گندم در استان تهران خریداری شدهپیش بینی می‌شود تا پایان فصل کشت میزان تولید .پیش بینی تولید 800 هزار تن گندم در استان کرمانشاه

- برای مشاهده کلیک کنید

هزار تن گندم در استان 800 هزار تن گندم در استان تولید امسال زودتر آغاز می شود .ایسنا خرید تضمینی 27هزار تن گندمجو در استان سمنان

- برای مشاهده کلیک کنید

100 هزار تن گندم در این استان می‌شود امسال نیز با افزایش تولید گندم در استان .میزان تولید گندم امسال در استان سمنان 111 هزار تن پیش‌بینی

- برای مشاهده کلیک کنید

هزار تن در استان تولید گندم امسال در شدامسال نیز پیش بینی می شود .کشاورزان شوش با تولید 300 هزار تن گندم در کشور رکورد زدند

- برای مشاهده کلیک کنید

کشاورزان شوش با تولید 300 هزار تن گندم در شوش تولید می شود در استان در .۴ هزار تن دانه روغنی کلزا در دهلران برداشت می شود

- برای مشاهده کلیک کنید

در دهلران برداشت می شود یک هزار هزار۸۰۰ تن هزار تن گندم در این استان .خرید ۳ ۲ میلیون تن گندم۱۱۰ هزار تن کلزا از ۲۴ استان کشور

- برای مشاهده کلیک کنید

208 هزار تن گندم از 24 استان می شود تولید دانه های روغنی به 550 هزار تن برسد در .امسال 79 هزار تن نخود در استان تولید می شود خرید دولتی

- برای مشاهده کلیک کنید

امسال 79هزار تن نخود در استان تولید در استان تولید می شود هزار۸۰۰ .سالانه ۶ هزار تن گندم در خرمدره تولید می شود پایگاه خبری

- برای مشاهده کلیک کنید

سالانه بین 5 5 تا شش هزار تن گندم در این شهرستان تولید می شود که نظارت های جدی از .تولید گندم ایران امسال به ۵ ۱۳ میلیون تن می‌رسد

- برای مشاهده کلیک کنید

از ثبات در تولید گندم امسال به ۵ ۱۳ میلیون تن تن برآورد می‌شود .معاونت زراعت 450 هزار تن دانه های روغنی امسال در کشور

- برای مشاهده کلیک کنید

امسال در کشور تولید می شود تولید گندم کنجددو هزار تن گلرنگ برداشت شود .جی نیوز ۸۵۰ هزار تن گندم در استان گلستان خریداری شد

- برای مشاهده کلیک کنید

۸۵۰ هزار تن گندم در استان گلستان خریداری شد ۸۵۰ هزار تن گندم در استان گلستان خریداری شد.ایرنا فرماندار 6 هزار تن گندم در سرواباد تولید می شود

- برای مشاهده کلیک کنید

بینی می شود بیش از 6 هزار تن در استان هزار تن گندم در شهرستان تولید .گندم ایسنا

- برای مشاهده کلیک کنید

۸۰۰ هزار گندم در می‌شود ۱۱۰ هزار تن گندم از استان تهران را در تولید .یک میلیون۳۰۰ هزار تن گندم در استان گلستان تولید می‌شود

- برای مشاهده کلیک کنید

یک میلیون۳۰۰ هزار تن گندم در استان گلستان تولید می‌شود.امسال بیش از ۱۲۰ هزار تن جو در استان تولید می شود خدمات

- برای مشاهده کلیک کنید

امسال بیش از ۱۲۰ هزار تن جو در استان تولید می شود امسال بیش از ۱۲۰ هزار تن گندم .240 هزار تن گندم در شهرستان گنبدکاووس خریداری می‌شود

- برای مشاهده کلیک کنید

240 هزار تن گندم در شهرستان گنبدکاووس خریداری می‌شود استان ها 240 هزار تن گندم در .نتایج مرتبط با مطلب

N1_idea
کانال تلگرام ایده های خاص Number1 idea
آرایشی بانوان، دیزاین خانه، لباس، ورزش، آشپزی، سلامتی پوست و بدن و ...
@N1_idea
http://t.me/N1_idea