مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه ششم کوچک سازی بدنه دولت

استخدام مربیان حق التدریس در سال 97 ایران استخدام

- برای مشاهده کلیک کنید

اخبار استخدام مربیان فنیحرفه ای معلم حق التدریس ایران استخدام گام به گام تا زمان .جزئیات افزایش دستمزد در سال 97 ایران استخدام

- برای مشاهده کلیک کنید

خبر 14 اسفند 96 ضرورت همراهی دولت با کارگرانکارفرمایان در تعیین دستمزد ها منبع .نتایج مرتبط با مطلب

N1_idea
کانال تلگرام ایده های خاص Number1 idea
آرایشی بانوان، دیزاین خانه، لباس، ورزش، آشپزی، سلامتی پوست و بدن و ...
@N1_idea
http://t.me/N1_idea