روش محاسبه پایه سنواتی بازنشستگان

اخبار حقوقدستمزدمزایا در سال 97 جدول

- برای مشاهده کلیک کنید

آخرین اخبار حقوقدستمزد در سال 97 جدول مهم ترین اخبار به صورت روزانه به روز رسانی .قرارداد ساعتی پاره وقت یکی از انواع قراردادهای استخدامی

- برای مشاهده کلیک کنید

کسی که قرارداد ساعتی پاره وقت منعقد میکند میتواند مزد ثابتمزایا را بر اساس ساعت .جزئیات افزایش دستمزد در سال 97 ایران استخدام

- برای مشاهده کلیک کنید

تعیین دستمزد 97 لینک های مفیدمرتبط اخبار مربوط به حقوقدستمزد ها بخشنامه دستمزد .آموزشگاه حسابداری در قالب یک دوره جامع آموزش حسابداری

- برای مشاهده کلیک کنید

تفاوت بارز این دوره غیرحضوری با تمامی دوره های حضوریغیرحضوری سراسر کشور در پایه .مرکز پژوهشها قانون مدیریت خدمات کشوری

- برای مشاهده کلیک کنید

تبصره 2 بازنشستگانوظیفه بگیران که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها بیش از سی سال .بخشنامه 14 جدید درآمد accpress com

- برای مشاهده کلیک کنید

توضیح سایت سازمان تامین اجتماعی بخشنامه های سری ۱۴ خود در خصوص حق بیمه قراردادهای .مرکز پژوهشها قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری

- برای مشاهده کلیک کنید

مجلس شورای اسلامی از نخستين دوره برای کارشناسی طرح‌هالوايح از م موردی .قانون مدیریت خدمات کشوری accpress com

- برای مشاهده کلیک کنید

توضیح سایت لایحه اصلاحدائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری را اینجا ببینید قانون .متن کامل لایحه برنامه ششم توسعه منتشر شد

- برای مشاهده کلیک کنید

متن کامل لایحه برنامه ششم توسعه فرهنگی اجتماعیاقتصادی کشور که هفته گذشته از سوی .برنامه اشتغال فراگير در سال 1396 تصویب‌نامه ستاد فرماندهی

- برای مشاهده کلیک کنید

برنامه اشتغال فراگير در سال 1396 تصویب‌نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بخشنامه به .ارتباط ایثارگران با رییس جمهور ایثار خبر

- برای مشاهده کلیک کنید

با توجه به تاکید رییس جمهور در همایش افق رسانه مبنی بر اینکه بدنبال م با همه .نتایج مرتبط با مطلب

N1_idea
کانال تلگرام ایده های خاص Number1 idea
آرایشی بانوان، دیزاین خانه، لباس، ورزش، آشپزی، سلامتی پوست و بدن و ...
@N1_idea
http://t.me/N1_idea